Elkem Küreselleştiriciler (MgFeSi Alaşımları)

Elkem Aşılayıcılar

Gelişmiş dökme demir kalitesi için

Elkem aşılayıcılar Elkem aşılayıcılarla dökme demir kalitenizi arttırın. Uzun yıllar boyunca Elkem’in amiral gemisi aşılayıcısı, dünya genelinde gri demir üretiminde hala en yaygın kullanılan dünyaca ünlü Superseed® aşılayıcısı olmuştur. Bugün, en zorlu dökme demirlerde bile çok çeşitli uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmış bir aşılayıcı portföyümüz var. Aşılayıcılar, dökme demirlerin mikroyapısını ve mekanik özelliklerini kontrol etmek için tasarlanmış, dikkatlice dengelenmiş miktarda aktif element içeren FeSi bazlı alaşımlardır.

Alinoc® aşılayıcı

Bu güçlü küresel grafitli dökme demir aşılayıcı aynı zamanda ferriti teşvik eder. Yüksek sayıda küre üreterek, ortaya çıkan grafit genleşmesi çekinti boşluklarını minimizde eder. Ferritik ve karışık ferrit / perlit sınıflarda kullanıldığında özellikle etkilidir. Alinoc® aşılayıcı hem pota hem de metal akışına kullanılabilir. Aynı zamanda çok düşük Al içeren lamel grafitli dökme demirlerde de kullanılır.

 • Küresel grafitli dökme demirlerde ferrit oluşumunu teşvik eden güçlü aşılayıcıdır
 • Ca içeren geleneksel aşılayıcılardan daha güçlü ve etkindir
 • Ca içeren aşılayıcılara göre daha ekonomiktir
 • Hem küresel grafitli hem de lamel grafitli dökme demirlerde kullanılabilir
 • Düşük Al içeren lamel grafitli dökme demirlerde çok etkin bir aşılayıcı ve ön şartlandırıcıdır

Barinoc® aşılayıcı

Bu aşılayıcılar, belirli miktarda baryum ve kalsiyum seviyeleri ile % 67 ve % 75 Si bazlı ferro alaşımlardır. Barinoc® yüksek/geç aşı sönme direncinden dolayı özellikle orta ila ağır kesitli dökümlerin aşılanması için geliştirilmiştir. Hem lamet grafitli hem de küresel grafitli dökme demirlerde mükemmel bir çil düşürücüdür. Yüksek sönme direnci nedeniyle, daha uzun soğutma sürelerine sahip orta ila ağır kesitli dökümlerinde kullanabilir. İnce ve kalın kesit dökümler arasında nodül sayısı ve nodül boyutlarındaki değişkenlikleri en aza indirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, iki aşamalı bir aşılama işleminde bir ilk adım olarak kullanım için tercih edilen aşılayıcı olup dikkatli bir şekilde seçilen ikinci aşama aşılayıcı ile birlikte maksimum etkiyi sağlar.

 • Sönme direnci yüksek aşılayıcıdır
 • Hem küresel hem de lamet grafitli dökme demirlerde kullanılabilir
 • Düşük kükürt (S) içeren lamel grafitli dökme demirlerde çok etkilidir
 • Küresel grafitli dökme demirde cüruf oluşumunu değiştirir/iyileştirir
 • Ni-resist gibi alaşımlandırılmış dökümler için etkin aşılayıcıdır
 • Özellikle iki kademe aşılama yapılan proseslerde ön şartlandırıcı veya ilk kademe aşılayıcı olarak etkilidir

Foundrisil® aşılayıcı

Foundrisil® aşılayıcıları, lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde çok etkili bir şekilde çil kontrolünü sağlamak için optimize edilmiş miktarda kalsiyum ve baryum içeren %67 ve %75 Si bazlı ferro alaşımlardır. Özellikle birçok aşılayıcının daha az etkili olduğu düşük kükürt içerikli lamel grafitli dökme demirlerin üretiminde etkilidir. Foundrisil® aşılayıcı normal kükürt içerikli (>% 0,06 S) lamel grafitli dökme demirlerde çili azaltmak için çok etkili ve ekonomik bir üründür. İlave oranları, geleneksel Ca içeren ferrosilisyum aşılayıcılara göre genellikle 1/3 oranında azaltılabilir. Foundrisil® düşük kükürt içerikli lamel grafitli dökme demirlerde etkili bir çil kontrolü sağlar. Bu, aynı baz metalden hem lamel ve hem de küresel grafitli dökem demir üreten dökümhaneler için özellikle avantajlıdır.

 • Lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde geleneksel Ca içeren geleneksel aşılayıcılara göre daha etkili bir aşılayıcıdır
 • Ca içeren diğer aşılayıcılara göre daha ekonomiktir
 • Optimum Ca ve Ba içeriğinden dolayı dros oluşumunu minimize eder
 • Lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde ve vermiküler dökme demirlerin hepsinde kullanılabilir
 • Özellikle düşük kükürt içerikli lamel grafitli dökme demirlerde etkilidir

Pipeinoc® kalıp tozu & akıntı aşılayıcı

 • Pipeinoc® kalıp tozları, döktil boru üretiminde yüzey hatalarını azaltmak, borunun kalıptan sıyrılmasını kolaylaştırmak ve kalıp ömrünü uzatmak ve böylece genel döküm verimliliğini arttırmak ve döküm maliyetlerini düşürmek için tasarlanmış özel tozlar ailesidir
 • Pipeinoc® kalıp tozları, döktil boru üretiminde proses verimliliği ve maliyetlerin iyileştirilmesine imkan veren boru yüzeyindeki döküm borulardaki soğukluğu kontrol etmek için tasarlanmıştır ve ısıl işlem sırasında enerji kullanımını düşürür
 • Teknik ekibimiz ve AR-GE departmanımız ihtiyaçlarınızı değerlendirerek size doğru ürünleri önerir

Reseed® aşılayıcı

Bu aşılayıcı, ana aktif elementler olarak seryum ve kalsiyum içeren güçlü bir alaşımlı malzemedir. Özellikle baz metal çekirdeklenmesinin düşük olduğu durumlarda (örneğin tel Mg ve saf Mg prosesi ile üretilen metaller) Lamet® küreselleştiricilerle ve düşük kükürtlü lamel grafitli dökme demirlerle kombine edilerek kullanıldığında etkilidir. Yüksek küre sayısı, düşük çil oluşma eğilimi ve ferritik bir yapının teşviki bu aşılayıcının baskın ve belirleyici özellikleridir. Reseed® aşılayıcı, Elkem’in hem lamel hem de küresel grafitli dökme demir üretimi yapan dökümhanelerde tek aşılayıcı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ürettiği bir aşılayıcıdır. Lamel grafitli dökme demirlerde baz metal kükürt içeriğini spektrumun alt sınırında tutmak, geri döndülerin segregasyonunu engellemesine yardımcı olur.

 • Küresel grafitli dökme demir ve düşük kükürt içerikli lamel grafitli dökme demirler için yüksek potansiyelli aşılayıcıdır
 • Kalın kesitli küresel grafitli dökme demirlerde iyi küreselleşme ve yüksek küre sayısını teşvik eder
 • Hem FeSiMg prosesleri hem de düşük çekirdeklenme veren tel mg ve saf Mg proseslerinden üretilen küresel grafitli dökme demirlerde etkilidir
 • Küresel grafitli dökme demirlerde kalıp yüzeyine yakın bölgelerde grafitin lamellere dönüşmesine engel olur
 • Küresel grafitli dökme demirlerde mikro-çekintiyi engellemeye yardım eder

SMZ® aşılayıcı

Genel amaçlı aşılayıcı olarak kullanılabilen bu kaliteli aşılayıcı, tüm dökme demirler için uygundur. Alaşım için düşük erime noktası veren elementler içerir. Bu özellik sıcaklık aralığının e alt sınırında dahi aşılayıcının çözünmesine imkân verir. Hızlı çözünme özelliği bu aşılayıcıyı akışa aşılamanın yapıldığı uygulamalarda ideal bir aşılayıcı yapmaktadır. SMZ® aşılayıcı, farklı türde dökme demir üretiminde tek aşılayıcı olarak kullanılabilir. Bu aşılayıcı adı belki bugün hala kullanımda olan bir aşılayıcı için en eski ticari addır. Aslen Union Carbide tarafından üretilen bu aşılayıcı şimdi artık Norveç ve Kanada’daki Elkem tesislerinde Superseed® aşılayıcı gibi diğer kaliteli aşılayıcılarla birlikte üretilmesine devam edilmektedir.

 • Lamel grafitli ve küresel grafitli dökme demir aşılayıcısıdır
 • Düşük döküm sıcaklığında kolay çözülebilen düşük ergime noktasına sahip aşılayıcıdır
 • Kalıba akış (MSI) şeklindeki aşılama uygulamaları için idealdir
 • Maksimum tutarlılık için dar kimyasal aralığa ve boyutlara sahiptir
 • Azot kontrolü için etkilidir

Superseed® inoculant

Superseed® aşılayıcı, dünya genelinde lamel grafitli dökme demirlerde çil oluşumunun ortadan kaldırılmasında en etkili aşılayıcı olarak kabul edilen, özel olarak üretilmiş ferro silisyum esaslı aşılayıcıdır. Güçlü etkisi, bileşiminde az miktarda içerdiği stronsiyum ile sağlanır. Diğer birçok ferrosilisyum aşılayıcıların aksine, tam etkisini göstermesi için içeriğinde alüminyum ve kalsiyumun olmasını gerektirmez. Aslında, az miktarda kalsiyum dahi Sr içeren aşılayıcıların çekirdeklenme verimliliğini ciddi şekilde azaltır ve bu nedenle üretimi sırasında çok düşük seviyelerde tutulur. Superseed® aşılayıcı, bağımsız bir organizasyon tarafından yapılan temel araştırmalar ve deneyimli bir üretici tarafından yapılan geliştirmeler sonucu dünya çapındaki satışlarıyla klasik bir örnektir.

 • Diğer aşılayıcılara kıyasla daha düşük oranda çekinti teşvik eder
 • Lamel grafitli dökme demirlerde maksimum düzeyde çil oluşumunu düşürür
 • Düşük Nadir Toprak Elementi içeren bir küreselleştirici kullanıldığında küresel grafitli dökme demirlerde de son derece etkili bir aşılayıcıdır
 • Düşük reaktif element içeriği daha az dros ve daha az pinhole oluşma riski sağlar
 • Düşük kullanım oranı nedeniyle ekonomiktir

Ultraseed® Bi aşılayıcı

Ultraseed® Bi aşılayıcı,  tel Mg gibi yüksek Mg içerikli veya saf Mg ile yapılan tretmandan dolayı çok düşük çekirdeklenmeye sahip küresel grafitli dökme demirler için geliştirilmiştir. Bununla birlikte bu aşılayıcının normal FeSiMg ile yapılan tretmalarla elde edilen metallerde kullanılmasını da engel değildir. Ultraseed® Bi aşılayıcı, küçük otomotiv parçalarından rüzgâr enerjisi uygulamalarına kadar farklı kesit kalınlığı sahip tüm kesit boyutlarında kullanılabilir. Ürün, Elkem’in patentli aşı kaplama teknolojisi ile üretilmektedir.

 • Yüksek küre yoğunluğu oluşturur
 • Ferriti teşvik eder
 • Güçlü çil düşürücüdür
 • Tel Mg ve saf Mg yöntemiyle üretilen küresel dökme demirlerde kullanımı için idealdir
 • Normal MgFeSi tretmanı ile elde edilen metallerde kullanılabilir

Ultraseed® Ce aşılayıcı

Ultraseed® Ce, düşük kükürt içerikli baz metal veya şiddetli Mg reaksiyonu sonucu oluşan düşük çekirdeklenme potansiyeline sahip metaller için özellikle tasarlanmış güçlü bir aşılayıcıdır. Ultraseed® Ce ayrıca mikro çekintinin ortadan kaldırılmasının zor olduğu durumlarda son derece etkilidir. Sıvı metale eklendiği sırada içerisindeki kalsiyum ve seryum ile reaksiyona girmelerini sağlayan formda kontrollü miktarlarda kükürt ve oksijen içerir. Bu özel bileşim, küresel grafitli dökme demirlerde çok etkili çil düşürmenin yanında oldukça güçlü bir grafit çekirdeklemesi elde etmek ve katılaşmanın son evresine kadar küre üretmek üzere tasarlanmıştır.

 • Geleneksel ferrosilikon bazlı aşılayıcılardan daha güçlüdür
 • Yüksek küre sayısı verir ve güçlü çil düşürücüdür
 • Çekinti eğilimini diğer aşılayıcılara oranla daha fazla azaltır
 • Düşük kükürtlü ve “ölü” metal olarak nitelendirilen metallerde çok güçlü bir etki verir
 • Ferritik küresel grafitli dökme demirler için çekme özelliklerini ve işlenebilirliği geliştirir

Ultraseed® Zr aşılayıcı

Nadir Toprak Elementi içermeyen Ultraseed® Zr aşılayıcı, seryum içeren çok başarılı Ultraseed® Ce aşılayıcıya bir alternatiftir. Ultraseed® Ce aşılayıcıda olduğu gibi aynı kaplama teknoloji kullanılarak üretilen Ultraseed® Zr, aşılama sırasında çekirdeklenme için gerekli oksijenin ve kükürtün eklenmesiyle yüksek nodül sayısı oluşturması ve mükemmel çil giderme özelliğinin yanında herhangi bir Mg tretman yöntemiyle elde edilen tüm metallerde etkilidir. Sıvı metalde çil oluşumunu en aza indirmek ve yüksek sayıda grafit çekirdeklenme bölgeleri oluşturmak için optimize edilmiş seviyede kalsiyum, zirkonyum ve alüminyum içerir.

 • Geleneksel ferrosilisyum bazlı aşılayıcılara göre daha güçlüdür
 • Yüksek küre sayısı verir ve güçlü çil düşürüdür
 • Saf Mg ve MgFeSi proseslerinden üretilen küresel grafitli dökme demirlerde oldukça etkilidir
 • Kalın kesitli ferritik küresel grafitli dökme demirlerde çok iyi küre yapısı sağlar
 • Nadir Toprak Elementi içermez

Vaxon® aşılayıcı

Vaxon® aşılayıcı, diğer tüm Elkem aşılayıcılarla aynı titiz standartlarda üretilen orta etkili bir aşılayıcıdır.  Belirli kalsiyum ve alüminyum aktif element içeriği sayesinde, daha az kritik uygulamalarda etkin şekilde çil azaltarak ve geliştirilmiş grafit morfolojisi vererek standart ferrosilisyum esasalı aşılayıcılara göre sürekli daha iyi performans gösterir. Not: Vaxon® Kuzey Amerika pazarı için standart ferro silisyum (FG) aşılayıcı olarak olarak üretilmektedir.

Zircinoc® aşılayıcı

Bu mükemmel genel amaçlı aşılayıcıyı lamel grafitli dökme demir, küresel grafitli dökme demir ve vermiküler dökme demirlerin tamamında kullanılabilir. Zircinoc® dökümhanelerde yaygın bir şekilde hem pota uygulamasında hem de döküm sırasında kalıba aşılama olarak kullanılabilir. Aşılayıcı çok güçlü bir çil giderici olmasının yanında iyi bir grafit morfolojisi de verir. Miktarları özel olarak belirlenmiş zirkonyum, kalsiyum ve alüminyum aktif elementlerini içeren Si bazlı bir ferroalyajdır. Aşılayıcı, hem lamel grafitli dökme demirlerde hem de küresel grafitli dökme demirlerde iyi bir çil kontrolü sağlar ve rafine edilmiş grafit morfolojisinin oluşumunu arttırır. Zircinoc® aşılayıcı özellikle orta ila yüksek kükürt içeren lamel grafitli dökme demirlerde etkilidir ve küresel grafiti dökme demirlerde de geniş uygulama alanı bulur.

 • Dökümhanelerde kullanılan standart ferro silisyum aşılayıcılara göre lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde daha yüksek potansiyele sahiptir
 • Çok farklı dökümhane koşullarında kullanılabilir
 • Yüksek sönümlenme direncine sahiptir
 • Düşük döküm sıcaklıklarında bile kolayca çözünür
 • Geç metal akışı uygulamaları için uygundur

ÖNEMLİ NOT: Firmamızın çok geniş ürün ağı vardır. Sitemizde bulamadığınız ürün özellikleri, teknik bilgi, kullanım klavuzları için lütfen bizimle aşağıdaki merkez telefon numaramız üzerinden veya E-posta ile iletişime geçiniz. Ürün uzmanlarımız en kısa sürede sorunlarınızı cevaplandıracaktır.

Ekspert Mümessillik Tur. ve Tic. Ltd. Şti.

Telefon : (216) 573 3888
E-Posta: info@expert.com.tr

Hızlı Ürünler Menüsü

Başvuru Formu

  Elkem Küreselleştiriciler (MgFeSi Alaşımları)

  Bize ulaşın resim